Wednesday, 10 October 2012

Welsh Place names (Corruptions)

Corruption of Welsh Place-names
Corruptions are not necessarily bad, as they are part of the process of language evolution. However some place names shown below, have been needlessly changed due to lack of respect for local culture/ colonialism.
Google maps uses only the English versions.

Key: *important please read*

-> Anglicised to (Welsh name corrupted to English)
-   Possibly co-evolved
<- Welsh corruption of Old English name (Saxon etc)

Flintshire/Sir Fflint

 1. Bwlch y Clai - Buckley
 2. Yr Wyddgrug -> Mold
 3. Brychdyn <- Broughton
 4. Pen ar lag -> Hawarden
 5. Treffynnon -> Holywell
 6. Yr Hob - Hope
 7. Ewlo -> Ewloe
 8. Glannau Dyfrdwy - Deeside
 9. Coed y Llai -. Leeswood
 10. Pentre Helygain -> Pentre Halkyn
 11. Y Fflint -> Flint
 12. Chwitffordd -> Whitford
 13. Pentre Catherall -> New Brighton
  (changed by an English industry owner to accommodate workers imported from Wirral)

Wrecsam

 1. Rhiwabon -> Ruabon
 2. Ceiriog (Y Waun) ->Chirk (Roman bastardisation)
 3. Bryncunallt -> Brynkinallt (mine)
 4. Llai -> Llay
 5. Bradle ->Bradley 
 6. Bangor is y coed -> Bangor on Dee
 7. Erbistog - Erbistock
 8. Marchwiail (strong twigs) -> Marchwiel
 9. Y Mwynglawdd - Minera
 10. Ial -> Yale

Denbighshire/ Sir Ddinbych

 1. Dinbych (small fort) -> Denbigh
 2. Rhuthun (from Rhudd din/red city) -> Ruthin
 3. Llanelwy - St Asaph
 4. Afon Chwiler -> River Wheeler
 5. Bryniau Clwyd -> Clwydian Range
 6. Abaty Glyn Egwestl / Abaty Glyn y Groes - Valle Crucis Abbey
 7. Bwlch yr Oernant - Horsehore pass 
 8. Afon Dyfrdwy -> River Dee (Welsh name from a 'Celtic' goddess of water)

North West Wales/ Gwynedd + Mon + Conwy

 1. Y Bermo/Abermaw ->Barmouth (Corrupted to English by the threat of trade embargo from 18th century merchants unable to pronounce the place name)
 2. Conwy -> Conway
 3. Cricieth -> Criccieth
 4. Aberdyfi -> Aberdovey
 5. Ynys Seiriol -> Puffin Island
 6. Rhosyr -> Newborough (Welsh later changed this to Niwbwrch/Niwbro)
 7. Morfa Henddol -> (renamed by new settlement to:) Fairbourne
 8. Yr Wyddfa -> Snowdon
 9. Rhaeadr Ewynnol -> Swallow Falls
 10. Rhaeadr y Graig Lwyd -> Conwy Falls
 11. Mochras -> Shell Island
 12. Porth y Wygyr -> Beaumaris Castle (Biwmares)
 13. Llanmaes - Original settlement of Beaumaris - name change was imposed by the Normans
 14. Caergybi -> Holyhead
 15. Ynys Mon ->Anglesey
 16. Nant y Pandy -> The Dingle (Ynys Mon)  (Commercial reasons/nature reserve)
 17. Traeth Coch -> Red Wharf bay (now converted back)
 18. Pen Llŷn -> Lleyn Penisula
 19. Ynys Enlli -> Bardsey Island
 20. Yr Eifl -> The Rivals
 21. Cilfoden - Bethesda (1819)
 22. Bae Cinmel - Kinmel bay
 23. Llandrillo yn Rhos -> Rhos on sea
 24. (Pen) y Gogarth -> Great Orme (Norse origin)
 25. Ynysoedd y Moelrhoniaid -> The Skerries 
 26. Porthaethwy - Menai Bridge (area) 
 27. Llyn Tegid -> Bala Lake

Ceredigion

 1. Ceredigion (Aberteifi) -> Cardigan
 2. Llwyn Angharad -> Lovesgrove (an aristocratic estate near Aberystwyth)
 3. Cei Newydd -> New Quay
 4. Gwy -> Wye
 5. Hafren -> Severn (Severn ironically is from an ancient retained Celtic name!)
 6. Craig-glais -> Constitution Hill (Victorian tourist slang name)
 7. Llanbedr Pont Steffan -> Lampeter
 8. Pumlumon -> Plynlimon
 9. Y Groes - New Cross
 10. Nant-y-Fallen -> Bow Street (possible original pre-London Welsh name)

Powys

 1. Crug Hywel -> Crickhowell  (Crug Hywel is also the native name for nearby "Table top mountain")
 2. Trefaldwyn - Montgomery
 3. Llanandras -> Presteigne
 4. Brychain (Aberhonddu) -> Brecon
 5. Tref y Clawdd ->Knighton
 6. Y Gelli -> Hay on Wye
 7. Afon Llugwy -> River Lugg
 8. Rhaeadr Gwy -> Rhayader
 9. Llanfair ym Muallt -> Builth Wells
 10. Wysg (Brynbuga) -> Usk
 11. Trallwng -> Pool -> Welshpool (1835)
 12. Maesyfed -> New Radnor
 13. Pencraig -> Old Radnor
 14. Abaty Cwm Hir - Abbey Cwmhir
 15. Cleirwy -> Clyro
 16. Llangatwg -> Llangattock
 17. Pont Senni -> Sennybridge
 18. Cegidfa - Guilsfield
 19. Aberriw -> Berriew
 20. Caerhywel -> Caerhowel
 21. Ceri -> Kerry
 22. Y Mynydd Du -> Black Mountain
 23. Y Mynyddoedd Duon -> The Black Mountains
 24. Yr Ystog - Churchstoke
 25. Penfford Las -> Staylittle (quick horse shoeing times)
 26. Twmpa -> Lord Hereford's Knob
 27. Llyn Efyrnwy -> Lake Vyrnwy
 28. Y Clas ar Wy -> Glasbury 
 29. Llyn Safaddan - Llangorse lake (Llangors (sans 'e' was the swampy parish area)

Sir Benfro/ Pembrokeshire

 1. Dinbych y Pysgod -> Tenby
 2. Tredraeth-> Newport (Pembs)
 3. Ty Ddewi -> St David's
 4. Ynys Dewi -> Ramsey Island
 5. Hwlffordd -> Haverfordwest
 6. Abergwaun -> Fishguard
 7. Arberth -> Narberth
 8. Llandudoch -> St Dogmaels
 9. Camros (crooked moor) -> Camrose
 10. Llanussyllt - Saundersfoot
 11. Aberdaugleddau (Mouth of the two swords) - Milford Haven
 12. Caeriw -> Carew 
 13. Treletert - Letterson 
 14. Cas Blaidd - Wolf's Castle 
 15. Ynys Bŷr -> Caldey Island

Sir Gaerfyrddin/ Carmarthen

 1. Caerfyrddin -> Carmarthen
 2. (Castell-newydd) Emlyn -> Newcastle emlyn
 3. Llanymddyfri -> Llandovery
 4. Cydweli - Kidwelly
 5. Talacharn -> Laugharne
 6. Hendy Gwyn -> Whitland
 7. Talyllychau -> Talley
 8. Rhydaman -> Ammanford (somehow an extra 'm' was added)

South Wales Valleys/ Cymoedd De Cymru

 1. Abertyleri -> Abertillery
 2. Aberdâr -> Aberdare
 3. Aberpennar -> Mountain Ash (housing estate orig.)
 4. Rhyd Aman -> Ammanford
 5. Pontypwl -> Pontypool
 6. Blaenafon -> Blaenavon
 7. Glyn Ebwy -> Ebbw Vale
 8. Caerfili -> Caerphilly
 9. Y Coed Duon - Blackwood
 10. Rhisga -> Risca
 11. Abercynffig -> Aberkenfig
 12. Meisgyn -> Miskin
 13. Treorci -> Treorchy
 14. Castell Nedd -> Neath
 15. Pen y bont (ar ogwr) -> Bridgend
 16. Glyn-nedd -> Glynneath
 17. Merthyr Tudful -> Merthyr Tydfil (local welsh dialect spelling)
 18. Rhos Solfen (Resolfen) -> Resolven
 19. Cil y Coed -> Caldicot
 20. Rhymni -> Rhymney
 21. Crymlyn - Crumlin
 22. Blaendulais -> Seven Sisters
 23. Brynaman -> Brynamman
 24. Cwm Sirhywi -> Sirhowy valley
 25. Aberafan -> Aberavon -> Port Talbot
 26. Y Blaenau -> Blaina
 27. Pont Y Gwaith -> Tylorstown (forced to change by colliery owners)
 28. Glynrhedog -> Ferndale
  (a deliberate change by colliery owner to make it easier to pronounce for english speaking migrant workers) 
 29. Trecelyn -> Newbridge 
 30. Y Cendl - Beaufort 
 31. Llangrallo -> Coychurch  
 32. Blaendulais -> Seven Sisters
 33. Tonysguboriau -> Talbot Green

Ardal Abertawe/ Swansea area

 1. Abertawe -> Swansea
 2. Dyfnant -> Dunvant
 3. Tregŵyr -> Gowerton
 4. Pontybrenin - Kingsbridge
 5. Ystum Llwynarth -> Oystermouth (Gower)
 6. Y Mwmbwls <- The Mumbles (what was the original name?)
 7. Llandeilo Ferwallt -> Bishopston (Swans)
 8. Treforys <- Morriston (Welsh after English built estate - originally; Llangyfelach )
 9. Glandwr -> Landore (Swan)
 10. Y Sgeti (ynys Ceti) -> Sketty
 11. Felindre - Velindre (although 'v' more common in Welsh in past)
 12. (Penrhyn) Gŵyr -> Gower (Penisula)
 13. Cas-llwchwr -> Loughor
 14. Llansawel - Briton Ferry

South Glamorgan/ De Morgannwg

 1. Gwenfô - Wenvoe
 2. Morgannwg -> Glamorgan
 3. Rhiwbeuno -> Rhiwbina
 4. Llwyn Fedw -> Birchgrove (Cardiff)
 5. Llysfaen -> Lisvane (Cardiff)
 6. Y Pil -> Pyle
 7. Llanilltud Fawr -> Llantwit Major
 8. Caerdyf-> Caerdydd -> Cardiff
 9. Llandaf -> Llandaff
 10. Llaneirwg -> St Mellon
 11. Llandŵ -> Llandow
 12. Tresigin -> Sigingstone
 13. Y Rhath -> Roath
 14. Trelái -> Ely (Cardiff)
 15. Lle-Helygwydd -> Llecwydd -> Leckwith (Cardiff)
 16. Y Bont Faen ->Cowbridge
 17. Waunadda - Adamstown
 18. Y Sblot (Allotments) -> Splott
 19. Eglwys Llwyd - Ludchurch 
 20. Ynys Echni - Flatholm 
 21. Sili -> Sully
 22. Larnog -> Lavernock 
 23. Sain Ffagan -> St Fagans 
 24. Treganna -> Canton (Cardiff) 
 25. Sain Tathan - >Saint Athan.
 26. Sain Dunwyd- > St Donats.
 27. Y Wig -> Wick.
 28. Trebeferad -> Boverton.
 29. Yr as fawr -> Monknash.
 30. Aberddawen-> Aberthaw.
 31. Y Rhws- Rhoose.

Old Monmouthshire/Sir Hen Fynwy

 1. Mynwy ->Monmouth
 2. Abergafenni ->Abergavenny (Slang name: Y Fenni)
 3. Cas-Gwent - Chepstow
 4. Porth Ysgewin -> Portskewett
 5. Rhaglan -> Raglan 
 6. Tyndyrn ->Tintern
 7. Llanarfan -> St. Arvans
 8. Ynysgynwraidd -> Skenfrith
 9. Pen y Fal -> Sugar Loaf 
 10. Llanddewi Nant Honddu -> Llanthony

Newport/Casnewydd1. Casnewydd (ar Wysg) - Newport (on Usk) 
2. Caerllion -> Caerleon

    (Caerllion = Fort of a legion)Outside Cymru/Wales (most are admittedly corrupted many centuries ago)

 1. Llanllieni -> Leominster (now England)
 2. Rhosan ar wy -> Ross on wye
 3. Caergloyw - Gloucester (possible co-evolution, though glou from gloyw (shining))
 4. Moelfryn -> Malvern (Now in England)
 5. Sylatyn -> Selattyn (taken into England after Act of Union, 1536)
 6. Afon Colunwy -> River Clun
 7. Cwmdŵr - Golden Valley
 8. Pen Bedw - Birkenhead
 9. Cilgwri - Wirral
 10. Ynys ->Ince (Cheshire)
 11. Llwydlo - Ludlow 
 12. Llynlleifiad - Liverpool
 13. Môr Hafren -> Severn Sea
 14. Dwfr -> Dover
 15. Pontyffraith -> Pontefract
 16. Gwendwr -> Wendover (possibly) 
 17. Penybont -> Pembridge (Herefordshire) 
 18. Ceintun - Kington (co-evolved) 
 19. Fforest Ddena - Forest of Dean

9 comments:

 1. So the English name 'Ludlow' is a 'needless corruption' of Welsh 'Llwydlo'? Ha!

  ReplyDelete
 2. I really appreciate your professional approach. These are pieces of very useful information that will be of great use for me in future.

  ReplyDelete
 3. Would have helped enormously if you had put the literal Welsh translation into English. Perhaps.... xxxx

  ReplyDelete
 4. Casnewydd ar Wysg = Newport on Usk, not Wye

  ReplyDelete
 5. Croesoswallt - Oswestry. Also once in Wales but now England

  ReplyDelete
 6. ebbw vale also known as pen-y-cae

  ReplyDelete
 7. Didn't see Penybont mentioned - the one between Abertawe and Caerdyf.

  ReplyDelete
 8. Rhydaman -> Ammanford (somehow an extra 'm' was added) - Ammanford was a name decided by committee as "Cross" wasn't distinctive enough, human error added the extra M, Rhydaman was the Welsh version chosen. The extra M then seems to have traveled up the Amman(!) Valley: Glanamman, Brynamman etc

  ReplyDelete
 9. Wregsam ( originating from Ty Wraig Sam ) to Wrexham.

  ReplyDelete